obrázek záhlaví

Kontakt:

CENTRUM   Ženy50
Anenská 10,   Brno
        (4. patro)
(po telefonické domluvě)

Jana Jarušková
728 74 04 49

Věra Pakostová
604 37 55 46

e-mail: info@zeny50.cz


účet: 2632777001/5500

účet: 2100584743/2010



PODPORUJÍ   NÁS:

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

Statutární město Brno

Městská část Brno-střed

Annabis

PROŽITKOVÉ   ZPÍVÁNÍ      (sobota 11. 11. 2017)

ilustrační foto

Hledáme vlastní hlas ve svém těle, propojujeme pocity se zvuky, melodiemi a pohybem, zpíváme vícehlasně, improvizujeme. Společně vytváříme nabíjející prostor, z něhož si může každý nabrat tolik života a vzrušení, kolik potřebuje. Pracujeme se starými lidovými písněmi, které našim předkům sloužily mimo jiné ke zpracování silných pocitů a prožitků.


Kdy?sobota 11. listopadu 2017
V čase:10.00 - 17.00 hod.
Místo:Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4 (5. patro)
Počet:max. 15 osob
Lektorka:Mgr. Zuzana Vlčinská
Cena:1 100,- Kč
Platba:po přihlášení (místo je závazně rezervováno po zaplacení)

Hlásit se na prožitkové zpívání můžete u Jany Jaruškové na tel. 728 740 449 nebo na e-mailu info@zeny50.cz

Lidé si odedávna zpívali, když cítili radost, smutek, opuštěnost, naději, sílu... Pomáhalo jim to nechat své prožitky prostoupit hlouběji do těla, spojit se s nimi a sdělit je světu. Když se zkušenost týkala celé obce, lidé spolu zpívali a tančili, dělili se o radosti a sdíleli své bolesti. Obřady jim pomáhaly projít proměnami a zkouškami, které přirozeně člení lidský život od narození do smrti.
Naši předkové nám zanechali tisíce nádherných písní, jež nás mohou i dnes provázet na naší cestě a obohacovat ji svou hloubkou, obrazností a pravdivostí. Osvojit si takovou píseň může být něco jako návrat ke kořenům, moment spočinutí v sobě samém.
Při zpívání aktivujeme nástroj, kterým je celé naše tělo, celá bytost. Proto budeme pracovat s tělem, s dechem a hlasem, budeme sami sebe nově poznávat. Písničky budeme zpívat vícehlasně: souzvuky a harmonie umocňují sdílení pocitů a emocí.

Dílna je určena každému, kdo se chce blíže seznámit se svým hlasem, emocemi a muzikalitou nebo kdo si chce prostě jen zazpívat. Vítáni jsou i ti, kteří mají o sobě informaci, že zpívat nedovedou: pokud se podaří odstranit bloky a ztuhlé návyky, pěkně zpívat dovede každý :-)).

Mgr. Zuzana Vlčinská, muzikoložka, zpěvačka a psychoterapeutka, lektorka české Orffovy společnosti. Ve svém pedagogicko-terapeutickém přístupu, nazvaném Prožitkové zpívání, spojuje hlas, pohyb, muzikalitu a práci s imaginací a emocemi. Více než dvacet let se věnuje zpívání se širokou zpěváckou veřejností, pro niž upravuje lidové písně ze slovanského okruhu s těžištěm v moravském folkloru. S lidovou písní pracuje jako s aktuálním sdělením či situací. Je autorkou dvou publikací.

Více na www.prozitkovezpivani.cz
Zpět

© 2007-2017   Ženy50, z. s.      poslední aktualizace  17. 10. 2017