obrázek záhlaví

Kontakt:

CENTRUM   Ženy50
Anenská 10,   Brno
        (4. patro)
(po telefonické domluvě)

Jana Jarušková
728 74 04 49

Věra Pakostová
604 37 55 46

e-mail: info@zeny50.cz


účet: 2632777001/5500

účet: 2100584743/2010PODPORUJÍ   NÁS:

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

Statutární město Brno

Městská část Brno-střed

Co se skrývá pod slovem GENDER ?

V poslední době se začíná čím dál více používat slovíčko gender. Pro objasnění tohoto pojmu se podíváme do materiálů o.s. NESEHNUTÍ, které vydalo v rámci kampaně "Ženská práva jsou lidská práva".

Gender (čteno džendr) je slovo pocházející z řečtiny a znamenající rod. Používá se k pojmenování takových rozdílů mezi muži a ženami, které nejsou dané biologicky (= fyzické rozdíly dané ženám a mužům už od narození), ale výchovou v rámci určité společnosti či kultury. Podrobně

Rovné příležitosti žen a mužů

Jedním z předpokladů fungující demokratické společnosti jsou rovné příležitosti všech osob v přístupu ke vzdělání, zaměstnání, zdrojům veřejných financí a zdrojům veřejné moci bez rozdílu pohlaví, rasy, sexuální orientace, náboženského nebo politického smýšlení. Pokud neexistuje tato rovnost, nastává diskriminace.
( Čerpáno z materiálů o.s. Nesehnutí. ) Podrobně

Samota versus osamělost

Osamělost je negativní stav mysli. Samota je pozitivní navzdory tomu, co tvrdí slovníky. Ve slovnících jsou osamělost a samota synonymy - v životě tomu tak není. Osamělost je stav mysli, v němž vám neustále schází někdo druhý. Samota je stav mysli, ve kterém zakoušíte ustavičnou radost sami od sebe.
(Osho Radost - Štěstí, jež pramení z nitra) Podrobně

Pozvěte své stáří dál   (Rozhovor se socioložkou J. Šiklovou)
MF Dnes; 24.7.2007; J. Bendová, K. Wanatowiczová

Podle socioložky Jiřiny Šiklové se rodina, práce i vztahy mezi muži a ženami zcela promění. Vždyť v roce 2050 má být čtyřicet procent populace starší šedesáti let - a takovou společnost historie nezná. Právě tento týden naše přední socioložka hovoří o tématu Člověk a stáří také na Letní filmové škole v Uherském Hradišti Podrobně

Nejvíce se u nás nadřou ženy kolem padesátky (Jiří Vavroň)
PRÁVO; sobota-neděle 27.-28. ledna 2007

Největší pracovní vytížení a nejméně volného času v Česku mají ženy ve věku 45-59 let. Chodí do práce, starají se o vlastní domácnost, ale současně pečují i o své staré rodiče a často i o vnoučata. Pravidelně pomáhá svým rodičům v každodenním životě 70% žen starších 45 let. Podrobně

© 2007-2019   Ženy50, z. s.      poslední aktualizace  22. 3. 2019