obrázek záhlaví

Kontakt:

CENTRUM   Ženy50
Anenská 10,   Brno
        (4. patro)
(po telefonické domluvě)

Jana Jarušková
728 74 04 49

Věra Pakostová
604 37 55 46

e-mail: info@zeny50.cz


účet: 2632777001/5500

účet: 2100584743/2010PODPORUJÍ   NÁS:

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

Statutární město Brno

Městská část Brno-střed

J a k     m ů ž e t e     p ř i s p ě t     z. s.     Ž e n y 5 0

Co můžete finančně podpořit?

 • provoz Centra Ženy50
 • fotosoutěž Úhel pohledu
 • koncert ke Dni matek
 • vydávání bulletinu Ženy50+

Výhody pro Vás

 • dar si můžete odečíst ze základu daně
 • dárce zveřejňujeme ve výroční zprávě
 • dárce je uveden na webu sdružení
 • dárce prezentujeme v bulletinu Ženy 50+

V neposlední řadě budete mít dobrý pocit, že se podílíte na vytváření harmonické společnosti.

Co nám svým finančním darem např. umožníte?

 • 750 Kč postačí k tisku programového letáčku na jedno pololetí
 • 5.000 Kč pokryje nájem kanceláře na jeden měsíc

Jak nás můžete dále podpořit?

 • inzercí v bulletinu Ženy 50+
 • poskytnutím služeb zdarma (např. tisk letáků, pronájem kanceláře, zapůjčení rekreačního zařízení pro pobyty žen 50+ spojené se vzděláváním a poznáváním)
 • svým členstvím v z. s. Ženy50
 • šířením dobrého jména spolku
 • nákupem služeb naší organizace (např. kurzy, semináře, zážitkové akce)

© 2007-2019   Ženy50, z. s.      poslední aktualizace  16. 2. 2019