obrázek záhlaví

Kontakt:

CENTRUM   Ženy50
Anenská 10,   Brno
        (4. patro)
(po telefonické domluvě)

Jana Jarušková
728 74 04 49

Věra Pakostová
604 37 55 46

e-mail: info@zeny50.cz


účet: 2632777001/5500

účet: 2100584743/2010PODPORUJÍ   NÁS:

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

Statutární město Brno

Městská část Brno-střed

Rovné příležitosti pro všechny

- stejné podmínky nejen na trhu práce

Ve středu 17. října 2007 se zástupkyně občanského sdružení Ženy50 zúčastnily závěrečné konference Evropského roku rovných příležitostí pro všechny. Konference se konala v prostorách Kongresového centra Holiday Inn a v areálu BVV. Setkání odborníků/nic, zástupců/kyň potenciálně ohrožených skupin, zaměstnavatelů/lek, neziskových organizací a představitelů/lek státu se uskutečnilo pod záštitou Vlády ČR. Po úvodním slovu Jiřího Škrly, generálního ředitele Veletrhy Brno, a.s., vystoupila ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková. Příspěvek pronesla i Catherine Magnant, zástupkyně Evropské komise, a mezi dalšími vystoupeními představili své projekty, realizované v rámci Evropského roku rovných příležitostí pro všechny - kterým byl rok 2007 vyhlášen, zástupci neziskových organizací.

Konference probíhala formou panelových diskusí ve čtyřech sekcích, jejichž účastníci/ce debatovali o jednotlivých důvodech diskriminace. Panelisté se též zabývali odstraňováním předsudků ve společnosti a rozvojem rovných příležitostí pro potenciálně ohrožené skupiny v ČR.

Jednotlivé sekce:

  • Osoby se zdravotním postižením
  • Věk 50+
  • Multikulturní společnost
  • Rovné příležitosti žen a mužů

Zástupkyně občanského sdružení Ženy50 se zúčastnily sekcí "Věk 50+" (garantem byl RNDr. Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, kterého osobně zastupovala paní Ing. Marie Bílková) a sekce "Rovné příležitosti žen a mužů" (garant PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., socioložka, Univerzita Karlova v Praze).

Konference vyvrcholila přednesením závěrů z diskusí v jednotlivých sekcích a slavnostním ukončením.

Zpět

© 2007-2019   Ženy50, z. s.      poslední aktualizace  22. 3. 2019