obrázek záhlaví

Kontakt:

CENTRUM   Ženy50
Anenská 10,   Brno
        (4. patro)
(po telefonické domluvě)

Jana Jarušková
728 74 04 49

Věra Pakostová
604 37 55 46

e-mail: info@zeny50.cz


účet: 2632777001/5500

účet: 2100584743/2010PODPORUJÍ   NÁS:

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

Statutární město Brno

Městská část Brno-střed

Pochod všech generací 2008

V sobotu 4. října 2008 se konal desátý - jubilejní - Pochod všech generací. Již podruhé občanské sdružení Ženy50 využilo možnost zapojit se aktivně do programu Pochodu a zároveň šířit povědomí o aktivitách a cílech sdružení.
Pochod všech generací Pochod tradičně začínal v Mariánském údolí, kde zhruba od 10.00 do 11.00 hod. probíhal program. U stánku jsme podávali informace o činnosti sdružení, zájemkyním i zájemcům byly poskytknuty propagační materiály. Popovídat si s námi přišel i 1. náměstek primátora MUDr. Rychnovský.

Pochod všech generací V letošním roce vneslo sdružení do Pochodu dva nové prvky. Prvním z nich bylo vyhlášení fotosoutěže "Úhel pohledu", kterou občanské sdružení Ženy50 organizuje ve spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé město a pod záštitou 1. náměstka primátora MUDr. Daniela Rychnovského. Mediálním partnerem se stal Český rozhlas Brno. Cílem této fotosoutěže je zviditelnit ženy 50+. Ukázat, že mají ve společnosti své místo, že jsou krásné i přes vrásky, vyryté časem a prožitými zkušenostmi, že mají stále své potřeby a sny, které mají právo naplnit.
Pochod všech generací Po loňské úspěšné zkušenosti, kdy jsme Pochod zpestřili účastníkům možností otisknout svoji stopu na papír - po namočení obuvi v keramické hlíně - jsme se tentokrát rozhodli pro trvalejší médium - vypálenou kachli. Byla tak započata tradice "věčné stopy". Již na pódiu v Mariánském údolí se na samostatné kachle "zvěčnili" nejstarší a nejmladší účastníci Pochodu. Zároveň zde svým podpisem tuto tradici odstartoval MUDr. Rychnovský. Ostatní účastníci mohli do "Kachle pochodu" vrýt svůj podpis u Muchovy boudy - v cíli Pochodu.
Pochod všech generací Jak je patrné z přiložených fofografií, o akci byl velký zájem, a to u všech generací - od těch nejmladších až po ty nejstarší.
Pochod všech generací Vypálené kachle budou předány Kanceláři Brno-Zdravé město, aby mohly být uchovány jako unikátní vzpomínka na tento jubilejní Pochod všech generací.

Zpět

© 2007-2019   Ženy50, z. s.      poslední aktualizace  22. 3. 2019