obrázek záhlaví

Kontakt:

CENTRUM   Ženy50
Anenská 10,   Brno
        (4. patro)
(po telefonické domluvě)

Jana Jarušková
728 74 04 49

Věra Pakostová
604 37 55 46

e-mail: info@zeny50.cz


účet: 2632777001/5500

účet: 2100584743/2010PODPORUJÍ   NÁS:

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

Statutární město Brno

Městská část Brno-střed

Zahajovací konference k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012   (1. března 2012)

Ve čtvrtek 1. března 2012 se konala v Praze v Černínském paláci konference, která oficiálně zahájila Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Za občanské sdružení Ženy50 se konference zúčastnila a krátký příspěvek o letošní plánované činnosti sdružení přednesla Jana Jarušková s Věrou Janákovou.

Spolu s několika desítkami představitelů neziskových organizací a dalších subjektů, věnujících se seniorům, se zahájení zúčastnili i vysocí představitelé politické scény.

"Stáří není nemoc ani stigma, kterým by člověk měl trpět. Senioři chtějí být aktivní, chtějí být pro společnost přínosem, ne přítěží. A vyspělost společnosti se pozná právě podle toho, jaký způsob stárnutí svým seniorům umožní," připomněl ve svém úvodním projevu ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

konference Praha Součástí konference bylo i představení patronů Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Jsou jimi například herečka Květa Fialová, Milan Klapetek z Institutu celoživotního vzdělávání, sociolog Ivo Možný, zakladatelka Linky bezpečí Zuzana Baudyšová či zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková. V rámci konference předali zástupci zúčastněných organizací náměstku MPSV Janu Dobešovi memorandum, popisující konkrétní oblasti, v nichž lze situaci seniorů v ČR zlepšit. Konkrétně byla v memorandu zmíněna témata zaměstnávání starších osob, celoživotního učení, rozvoje dobrovolnictví starších osob a seniorů, posilování mezigeneračního dialogu, zdravého stárnutí a zlepšení kvality života seniorů.

"Jde o velmi důležitý a cenný materiál. Už kvůli tomu, že se na jeho vzniku podíleli především zástupci nestátního sektoru. Uděláme vše pro to, abychom situaci seniorů ve jmenovaných oblastech výrazně zlepšili," reagoval Dobeš.

konference Praha Symbolem mezigenerační spolupráce byl i závěrečný koncert skupiny Please the Trees - spolu s kapelou vystoupil sbor seniorů ze sdružení Elpida.

Občanské sdružení Ženy50 zaslalo do Prahy nejlepší snímky z prvních dvou ročníků fotosoutěže Úhel pohledu a z nich bylo vybráno 7 fotografií, které byly vytištěny na velký formát a vystaveny ve vstupní hale Černínského paláce.
výstava Tak jako regionální semináře "EU a My 50+", bude i tato výstava putovat po celém území České republiky a bude celý rok ke zhlédnutí v prostorách informačních středisek Europe Direct nebo na krajských a městských úřadech.

Program konference si můžete stáhnout zde. soubor *.PDF
Průvodní text k výstavě fotografií si můžete stáhnout zde. soubor *.PDF

Zpět

© 2007-2019   Ženy50, z. s.      poslední aktualizace  22. 3. 2019