obrázek záhlaví

Kontakt:

CENTRUM   Ženy50
Anenská 10,   Brno
        (4. patro)
(po telefonické domluvě)

Jana Jarušková
728 74 04 49

Věra Pakostová
604 37 55 46

e-mail: info@zeny50.cz


účet: 2632777001/5500

účet: 2100584743/2010PODPORUJÍ   NÁS:

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

Statutární město Brno

Městská část Brno-střed

Členství   v   občanském   sdružení   Ženy50

Jak vyplývá ze stanov sdružení, členem se může stát občan České republiky i cizí státní příslušník starší 18 let, nebo právnická osoba se shodnými cíli a posláním.

Členem se může stát osoba nezávisle na věku a pohlaví, která chce přispívat svojí činností k podpoře cílové skupiny žen, na kterou je činnost občanského sdružení Ženy50 zaměřena.

Členství vzniká na základě písemné přihlášky po schválení Výborem.
Přihlásit se můžete u některé z členek Výboru.

Výbor stanovil členský příspěvek ve výši 300,- Kč na kalendářní rok.
Jelikož Ženy50, o.s. je nestátní neziskovou organizací, která svoji činnost financuje z darů, dotací a grantů, uvítáme od těch z Vás, kteří si to mohou finančně dovolit, i příspěvek vyšší hodnoty.

Pokud máte stejně jako my pocit, že situace žen kolem padesátého roku věku a starších si zaslouží více pozornosti ze strany státní správy i neziskových organizací, ale nechcete se stát přímo členem sdružení, můžete naši činnost podpořit morálně, pokud se vyplněním níže uvedeného formuláře přihlásíte za sympatizanta sdružení.

  Sympatizuji s programem a cíli občanského sdružení Ženy50.

Jméno: Příjmení:
Ulice: PSČ; město:
Telefon: E-mail:

  Vzkaz :

Vyplnění a odeslání údajů o Vaší osobě bereme jako souhlas k jejich zpracování ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Občanské sdružení Ženy50 je použije pouze pro vnitřní potřeby organizace, pro možnost informovat Vás o aktivitách sdružení. Tyto údaje nebudou předány třetí straně.

© 2007-2019   Ženy50, z. s.      poslední aktualizace  22. 3. 2019