obrázek záhlaví

Kontakt:

CENTRUM   Ženy50
Anenská 10,   Brno
        (4. patro)
(po telefonické domluvě)

Jana Jarušková
728 74 04 49

Věra Pakostová
604 37 55 46

e-mail: info@zeny50.cz


účet: 2632777001/5500

účet: 2100584743/2010PODPORUJÍ   NÁS:

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

Statutární město Brno

Městská část Brno-střed

Historie    spolku    Ženy50    2018 - 2. pololetí

Mikulášské   a   předvánoční   posezení  (6. 12. 2018)

Ve čtvrtek 6. prosince jsme se setkaly na předvánočním posezení, které bylo velmi příjemné nejen tím, že jsme se viděly a popovídaly, ale že jsme se i hodně nasmály.

Středověké   opevněné   kostely   v   Transylvánii  (29. 11. 2018)

z přednášky Rumunsko, Transylvánie, historické Sedmihradsko ukrývá naprostý fenomén - desítky románských a gotických opevněných kostelů, které po staletí chránily německé - saské křesťanské obyvatelstvo proti útokům východních národů. Nemají obdobu. Nikde v celé Evropě. Představují naprostý unikát. Jsou dokonalou konzervou architektury minulých staletí. A konzervou už navždy zůstanou. Je jisté, že se do opevněných kostelů nevrátí duchovní život v původní podobě. V Transylvánii není už téměř nikdo, kdo by oheň protestantské víry živil. Počet sedmihradských Sasů klesl z 300 tisíc v roce 1930 na pouhých 12 tisíc v roce 2015. V některých vesnicích, jejichž duchovním, kulturním a fyzickým centrem vždy opevněný kostel byl, dnes žijí jen malé skupinky původních obyvatel, někde jen jeden Němec, jinde už žádný.
Tyto stavitelské perly nám ve své přednášce představila Radmila Kudlová.

Předvánoční   minihrátky  (22. 11. 2018)

z akce Pod vedením Táni Nedvědové proběhlo hravé malování, výroba vlněných bambulí a panenek a tkaní na hřebenu.

Láska  a  jiné  city  v  Brně  ve  středověku  (15. 11. 2018)

z procházky Ve čtvrtek 15. listopadu proběhla procházka, která nás provedla středověkým Brnem na pozadí milostného vztahu Elišky Rejčky a Jindřicha z Lipé. Seznámili jsme se s Brnem za vlády moravských Lucemburků a nahlédli do domácností tehdejších šlechticů a měšťanů. Připomenuli jsme si, že ve středověku nabývala láska různých podob, a proto jsme se vydali po stopách nejenom citů milostných, ale také jsme si připomenuli vznik, funkci a význam kostelů, klášterů a špitálů. A při této procházce nám o všem poutavě vyprávěla Zdeňka Pitrunová a její kolegyně.

Expozice   České   národní   banky   v   Brně  (8. 11. 2018)

Expozice "Lidé a peníze" v Brně, vytvořená ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, se nalézá v budově dřívější Hypoteční banky markrabství Moravského a dnes České národní banky. Nabízí unikátní pohled na historii vývoje peněz a prezentuje ucelený vývoj měny v českých zemích s důrazem na odlišná specifika tohoto fenoménu na Moravě. Prohlédli jsme si unikátní dokumenty dokládající historii měnové politiky, dále platidla, padělky a ukázky ochrany peněz v minulosti a současnosti. Rovněž jsme zhlédli zajímavou prezentaci s interaktivním obsahem a odborným výkladem.

Historickým  severem  a  etnickým  jihem  Etiopie  (1. 11. 2018)

Prostřednictvím fotografií a povídání jsme se podívali do země, která jako druhá na světě převzala křesťanství, která nikdy nebyla kolonií a kde na turisty dýchne opravdu černá Afrika. Je to země skalních chrámů, země biblické královny ze Sáby, země vonící kávy a etnik, žijících víceméně tradičním způsobem života.
Povídání s fotkami o zemi vonící kávou připravila   Věra Pakostová.

Stromy   Austrálie   a   Oceánie       (25. října 2018)

Ve vzdálených částech světa se vyskytují stromy, které nezřídka náleží k nejstarším druhům stromů na této planětě. S   Ing. arch. Karlem Březinou jsme si povídali příběh o nálezu živé zkameněliny Wollemie, o stromových kapradinách, o stromech kaurí a dalších zajímavých dřevinách.

Prevence   úrazů   seniorů       (18. října 2018)

z přednášky Seminář byl zaměřen na zvýšení informovanosti seniorů v problematice úrazů ve vyšším věku a seznámení s možnostmi prevence. Výklad lektorky Ing. Ivany Křižákové ze společnosti ATACHE byl doplněn ukázkou praktických pomůcek pro prevenci úrazů a každý účastník získal ilustrovanou brožuru s názvem "Jak vyzrát nad úrazy v seniorském věku".
Seminář byl zdarma, určen široké veřejnosti. Pořádán byl v rámci projektu Brno - Zdravé město za finanční podpory Jihomoravského kraje.

Bělorusko   mezi   minulostí   a   budoucností       (11. října 2018)

z přednášky
Bělorusko je navzdory strašení, pomluvám a nesmyslům lidí, kteří v něm nikdy nebyli, krásná země s bohatou minulostí, spokojenou současností a jako jedna z mála v Evropě má budoucnost.
Znáte jinou destinaci, kde na náměstí nenajdete jediný nedopalek, kde je nulová kriminalita a v obchodech Vás neokradou?
Chcete si užít klidu starobylých běloruských vesniček, vidět na řekách divoce rostoucí lekníny a večer popíjet kávu v restauraci beze strachu, že se finančně zruinujete?
Jestliže ano, pak jste možná navštívili přednášku PhDr. Dany Dolníčkové.

Dobrý   zrak   (cyklus praktického kurzu)      (od 10. 10. 2018)

V kurzu, který je tvořen 5 lekcemi, jsme se věnovali především našim očím a našemu pohledu na svět kolem sebe. Učili jsme se dívat, pozorovat, vnímat, dýchat, procvičovat, pracovat se zvukem, relaxovat, komunikovat s očima... dotýkat se přítomnosti... čerpat inspiraci...
Kurz byl určen pro všechny, kteří jsou hraví, rádi pracují na sobě a objevují nové možnosti i obzory. Pro všechny "očočkované, obrýlené i neobrýlené".

Lektorka Eva Sádlíková žije v Brně, kde pracuje jako pedagožka, lektorka prožitkových technik a muzikoterapeutka.

Deset   zamyšlení   nad   životem      (seminář od 9. 10. 2018)

V úterý 9. října 2018 byl zahájen desetidílný seminář, který vede psychiatr MUDr. Ivan Peška.

Jednotlivé lekce se vztahují k těmto tématům:
1. zamyšlení: 8 věků života podle E. H. Eriksona
2. zamyšlení: Jak porozumět světu dnešních mladých lidí
3. zamyšlení: Muži x ženy (voda x oheň?)
4. zamyšlení: Krize středního věku, syndrom prázdného hnízda
5. zamyšlení: Lidské závislosti
6. zamyšlení: Matky a dcery, matky a synové
7. zamyšlení: Babička a vnouče, snacha a tchýně
8. zamyšlení: Stáří jako ztráta životního programu?
9. zamyšlení: Alzheimerova nemoc a jiné příčiny demence
10. zamyšlení: Umírání a smrt

Abeceda   paměti   (seznamovací):   Seznamy       (od 8. října 2018)

Kniha mého srdce. Sedm divů světa. Největší Čech. České památky UNESCO. Země světa podle rozlohy. České hory, řeky, města... Co s sebou na dovolenou. Advent, úklid, vánoční dárky. Vzpomínky. Plány do budoucnosti. Co bych chtěla zvládnout (vidět, zažít...). Seznamy píšeme, položky si odškrtáváme - s trochou fantazie a cviku si je také dokážeme velmi rychle zapamatovat! Abeceda paměti byl seminář pro všechny nové i staronové zájemce, kteří si chtěli vyzkoušet nebo zopakovat, co je to trénink paměti. V pěti večerních lekcích jsme se zaměřili na základní paměťové techniky (především paměťové háčky, LOCI), které nám pomáhají vypořádat se se seznamy jakéhokoliv druhu. Kromě toho jsme si trochu hráli s češtinou a s deskovými hrami.
Lektorka: Ing. Marcela Cvachová, certifikovaná trenérka paměti III. st.

Labyrintem   paměti   (pokračovací):   Kalendář     (od 8. 10. 2018)

z kurzu "Na to, abychom si zapamatovali kalendář na rok 2019, nám bohatě stačí jedna lekce...," tvrdí Marcela Cvachová, certifikovaná trenérka paměti III. st. A dodává: "Co takhle naučit se zpaměti kalendář na každý rok v tomto století? A vědět, jak na "věčný kalendář"? Pro ty z vás, kterým by nestačilo umět přiřadit datum ke dni v týdnu, poradím triky na zapamatování jmen. A kromě již známých paměťových technik se budeme věnovat i "strategii prvního písmene"."
A že svým tvrzením lektorka vyvolala o trénink paměti značný zájem, svědčí účast 12 osob na kurzu, který proběhl v 5 hodinových lekcích.

Všech 5 +   pohromadě   (podruhé)       (sobota 6. října 2018)

z výletu Za slunečného počasí proběhla PROŽITKOVÁ vycházka do krásného křtinského arboreta a sluneční soustavy. Po vychutnání arboreta jsme propluli naučnou stezkou sluneční soustavou až do jejího středu = Křtin, kde byl čas na jídlo, kávu i prohlídku známého chrámu podle návrhu nejvýznamnějšího českého barokního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla.
Připravila Táňa Nedvědová.

Bulletin  Ženy  50+         (říjen)

bulletin 4/2018 Začátkem října vyšlo čtvrté číslo bulletinu Ženy 50+ v roce 2018.


Ohnivé   flamenco       (4. října 2018)

z přednášky
Ve čtvrtek 4. října proběhla beseda o tanci zvaném FLAMENCO. Přenesli jsme se na jih Španělska do Andalusie, která je kolébkou této hudebně-taneční kultury zapsané na seznamu UNESCO. Dozvěděli jsme se, odkud flamenco pochází, kde jsou jeho kořeny a seznámili se s podstatou flamenkové hudby, zpěvu a tance. Shlédli jsme i ukázky tance a zároveň si mohli i vyzkoušet některé jednoduché flamenkové taneční prvky.
S velkým zaujetím pro tento tanec nám ho přiblížila    Marie Čadová.

Angličtina  pro  mírně  pokročilé     (4. října 2018)

Zahájili jsme pokračování kurzu angličtiny pro mírně pokročilé (čtvrtek 16.00 - 17.00 hod.). Délka kurzu je 16 lekcí. Vede Eva Janderová.

Zahájení   kurzů   němčiny      (středa 3. října 2018)

Zahájení kurzů němčiny pro mírně pokročilé a pokročilé, v délce 16ti lekcí.
Mírně pokročilí: 16.00 - 17.30 hod.
Pokročilí: 17.30 - 19.00 hod. Vede Mgr. Jiřina Fialová.

Angličtina   pro   pokročilejší      (od 2. 10. 2018)

V úterý 2. října byl zahájen kurz angličtiny pro pokročilejší s lektorkou RNDr. Hanou Podhajskou, Ph.D. Proběhne 16x, délka jedné lekce je 1,5 hod.

Fit   mozek   aneb   zdravý   duch   ve   Vašem   těle
      (úterý 25. září 2018)

z přednášky Řada doporučení, cvičení a tipů od certifikované trenérky paměti III. stupně Marcely Cvachové pro udržení mozku v dobré kondici. Procvičili jsme pozornost, paměť, slovní zásobu i jemnou motoriku. Do dvouhodinového koktejlu pro "fit mozek" lektorka namixovala teorii, praktické úkoly i ukázky her. Akce proběhla v rámci Brněnských dnů pro zdraví. Zúčastnilo se jí 31 osob.

Luhačovice,   hotel   Ambra   -   nechejte   se   hýčkat!
      (středa 19. - neděle 23. září 2018)

z pobytu Skoro letní, slunečné počasí, krásné ubytování v hotelu AMBRA, chutné snídaně i večeře formou bufetu, zdravotní cvičení v bazénu i v zrcadlovém sále s Dájou Maťovou, koupání, procházky lázeňskou kolonádou, posezení ve vinném sklípku, a to vše ve společnosti 26 milých žen - co si více přát... A jako perličku navíc jsme tentokrát absolvovaly procházku Luhačovicemi po stavbách Dušana Jurkoviče. A že jsme se celé dvě hodiny dobře bavily a ledacos zajímavého dozvěděly, o to se postarala naše zábavná průvodkyně.

Rudické   propadání       (sobota 15. září 2018)

z výletu Národní přírodní památka Rudické propadání je nejmohutnější propadání v Moravském krasu.
Je jednou z největších přírodních zajímavostí. Jedná se o 12 km dlouhý jeskynní systém s naší nejhlubší suchou propastí. Jeskynní systém je tvořen Jedovnickým potokem, který se propadá v ponoru nedaleko Rudice a vyvěrá u Býčí skály. Okolí je tvořeno překrásnými lesy, malebnými jezírky a láká k tichým procházkám.

Výchozím bodem naší prožitkové vycházky se stala autobusová zastávka Jedovnice, pila, odkud jsme vyšly (12 žen) k Rudickému propadání a dále do Rudice, kde jsme navštívily muzeum ve větrném mlýně a dílnu uměleckého kováře a šperkařky. Poté naše kroky vedly dál do Sečského lomu s barevnými písky, které nám poskytly příjemnou zábavu i pastvu pro oči. Po vychutnání malebné scenérie jsme zamířily do cíle naší cesty - do Blanska. Vášnivé houbařky mezi námi si nesly domů - kromě krásných zážitků - i další bonus z našeho výletu, a to křemenáče, klouzky, bedly, babky...
Výlet pro nás připravila  Táňa Nedvědová.

Chorvatsko - Gradac - relaxační  pobyt       (31. 8. - 9. 9. 2018)

z pobytu Na začátku září 2018 proběhl, ve spolupráci s cestovní kanceláří KM TRAVEL, pobyt v Chorvatsku, a to opakovaně v přímořském letovisku Gradac, v apartmánovém domě Vila Vinka.
Prožili jsme příjemně strávené dny, naplněné sluníčkem a koupáním v průzračném moři.

VÝLET DO ČASŮ, KDY DÁMY NOSILY KRÁSNÉ KLOBOUKY A PÁNOVÉ CYLINDRY      (sobota 21. července 2018)

V sobotu 21. července jsme uskutečnili - za plného obsazení autobusu (52 osob) - pohodový výlet k našim jižním sousedům. Zasvěcené komentáře k jednotlivým místům nám již cestou poskytla průvodkyně PhDr. Dana Dolníčková. V Rakousku jsme nejdříve zamířili k místu, kde stával lovecký zámeček Mayerling. Současné stavby karmelitánských jeptišek jsme si prohlédli pouze přes plot, více jsme si pak užili procházku i posezení u kávy v lázeňském městečku Baden. Zlatým hřebem našeho zájezdu se stalo oblíbené letovisko císařské rodiny Laxenburg. Zde se někteří z nás "pouze" nechali unášet nádherným parkem, zatímco my ostatní byli neméně okouzleni vnitřními prostorami vodního hradu Franzesburg.
z výletu

BADEN

Několik kilometrů jižně od Vídně se nachází městečko Baden, které bylo v 18. a 19. století nejelegantnějším lázeňským střediskem habsburské říše. Například Ludwig van Beethoven zde za život pobýval patnáctkrát a v letních měsících nebylo vzácností v ulicích městečka potkat císaře Františka II. Nenáročným výstupem lázeňským Kurparkem se dostaneme ke kašně se zlatým vodním duchem. O kousek dál se nachází malé chrámy věnované W.A. Mozartovi a již zmíněnému van Beethovenovi. Symbolicky je stavba porostlá vinnou révou. Chrámy střeží socha Johanna Strausse. V rytmu valčíku se dostaneme na vyhlídku, odkud je úchvatný pohled na lázně, město a malebné okolí.

MAYERLING

Dvojitou sebevraždu korunního prince Rudolfa a jeho sedmnáctileté milenky baronesy Marie Vetserové dodnes obestírá mnoho záhad. Tragická událost se stala 29. ledna 1889 na loveckém zámečku Mayerling. Rudolfův otec, rozhořčený a šokovaný císař Josef I., nechal zámeček zbourat. Dnes tragédii připomíná novogotická kaple patřící karmelitánským jeptiškám a moderní stavby Infocentra u karmelitánských zahrad.

LAXENBURG

Oblíbené letovisko císařské rodiny, kde se její členové mohli na chvíli oprostit od svazující dvorní etikety. Podle dekretu Josefa II. zde mohl každý host "dělat, co se mu líbí, jezdit na koni, vozit se kočárem, účastnit se lovu nebo zůstat doma". Ráda tu pobývala samotářská a poněkud výstřední císařovna Alžběta. Ta zde porodila svého jediného syna Rudolfa.
Největší atrakcí je nádherně upravený zámecký park, v němž návštěvníky čeká řada zajímavostí - klasicistní chrám, jeskyně, letní pavilon, v němž Marie Terezie hrávala karty se svým manželem Františkem Štěpánem Lotrinským, a další. Třešničkou na dortu je hrad Franzesburg - napodobenina středověkého hradu na ostrůvku uprostřed rybníka.

Bulletin  Ženy  50+         (červenec)

bulletin 3/2018 Začátkem července vyšlo třetí číslo bulletinu Ženy 50+ v roce 2018.


© 2007-2019   Ženy50, z. s.      poslední aktualizace  16. 2. 2019