obrázek záhlaví

Kontakt:

CENTRUM   Ženy50
Anenská 10,   Brno
        (4. patro)
(po telefonické domluvě)

Jana Jarušková
728 74 04 49

Věra Pakostová
604 37 55 46

e-mail: info@zeny50.cz


účet: 2632777001/5500

účet: 2100584743/2010PODPORUJÍ   NÁS:

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

Statutární město Brno

Městská část Brno-střed

Vize Centra Ženy50

Výhledovým cílem občanského sdružení Ženy50 je vytvoření v městě Brně denního "Centra Ženy50" (dále jen Centra). Činnost tohoto Centra bude rozvíjena v  několika oblastech:

1) Ochrana cílové skupiny žen 50+ před sociálním vyloučením

Tato oblast je klíčová pro práci Centra. Občanské sdružení Ženy50 je speciálně zaměřeno na snížení důsledků osamocení, které přináší dané věkové období žen, případně diskriminace z důvodu věku a pohlaví.

Centrum poskytuje ze sociálního hlediska :

 • možnost setkání se s přítelkyní v prostorách Centra, popovídání při kávě a čaji
 • denní tisk, případně ženské časopisy
 • vytvoření nových kontaktů
 • společné provozování koníčků (např. si každá žena může donést pletení, háčkování a pro získání sociálního kontaktu s jinými ženami tuto činnost provozovat v Centru)
 • koníčky pod dohledem lektorky (keramika, malování na sklo, drhání,...)
 • plánování společných sportovních aktivit
 • společná návštěva výstavy, divadla, shlédnutí filmu
 • přednášky, zabývající se tématy, která ženy cílové skupiny zajímají (potíže v klimakteriu, psychologická témata, byliny, kosmetika, zdravý životní styl a další - podle zájmu žen)
 • možnost zaslání z počítače v Centru, napojeného na internet, mail příbuzným, kamarádkám; vytvoření textového dokumentu ve Wordu; vyhledání informací na webu...
 • burzy (šatstva, ručních prací, přebytků ze zahrádky,...)

Osamocené ženy, které zůstanou bez příbuzných a dobrých kamarádek, případně tito žijí v jiném městě, řeší otázku a mají obavy z toho, co se stane, když vážněji onemocní, nebo si třeba zlomí nohu... Kdo jim nakoupí, zajde pro léky, pomůže s drobnostma, které v té době nebudou moci zvládnout. I v těchto situacích by Centrum mělo ženám vyjít vstříc. Po telefonické domluvě bude docházet k postižené ženě asistentka a pomůže jí s potřebným.

2) Pomoc ženám cílové skupiny v nezaměstnanosti

Diskriminace na trhu práce z důvodu věku je nový fenomén, který současná střední generace nezná, dokonce ani přeneseně, ze zkušenosti svých rodičů. Nemá tudíž zažity stereotypy chování v této situaci. Kromě toho v minulém režimu byly časté změny zaměstnavatele negativně hodnoceny jako fluktuace, pozitivně byl naopak oceňován dlouhodobý vztah k jednomu zaměstnavateli. Proto je pro starší pracovníky výrazně stresující nutnost častěji měnit zaměstnání při jeho ztrátě, ve valné většině nezaviněné špatnou prací, ale zánikem nebo reorganizací podniku.
Zahraniční firmy, přicházející do ČR, ve valné většině dávají přednost mladým zaměstnancům, kteří lépe ovládají jazyky i práci na PC, umožňují jim se dále vzdělávat a tak zvětšují propast mezi nimi a starší generací.
Starší pracovníci bývají označováni nálepkou totalitní generace a vytlačováni z trhu práce. Bohužel i české firmy a státní úřady dávají v  poslední době přednost mladým pracovníkům s tím, že zkušenosti minulých dob jsou nepoužitelné v době dnešní, přičemž zapomínají, že některé životní zkušenosti jsou nezávislé na systému, na době a jsou často nezastupitelné.
U žen 50+ se pak spojuje tato diskriminace, související s věkem, ještě navíc s diskriminací spojenou s pohlavím.
Centrum jim dává pocit, že patří do skupiny osob, které jsou na tom stejně jako ony, a nejsou tedy v této situaci osamoceny.

Centrum poskytuje pomoc nezaměstnaným ženám cílové skupiny v  několika podobách :

 • Možnost jednorázově, či opakovaně získat potřebnou informaci ohledně volných pracovních míst za přispění pracovnice Centra:
  • pomoc při vyhledání vhodného zaměstnání na internetu
  • zařazení do databází uchazečů o zaměstnání na příslušných webech
  • napsání e-mailu jako odezvu na nabídku zaměstnání
  • vytvoření strukturovaného životopisu
  • sepsání žádosti o přijetí do zaměstnání
  • co je potřeba vyřídit pro zahájení samostatného podnikání jako OSVČ
 • Dobrovolná činnost v rámci Centra
  • dobrovolná činnost v rámci Centra zabrání nezaměstnaným ženám upadnout do nečinnosti, apatie a deprese s  následkem propadu do sociální exkluze, útěkem do nemoci nebo skutečným onemocněním. Pracovní činnost v rámci Centra směřuje klientka k získání zaměstnání pro sebe, případně, pokud disponuje znalostmi - např. prací na počítači, uměním vyhledat informace na internetu, povědomím o podmínkách pro samostatné podnikání jako OSVČ - může poskytovat potřebné informace i dalším klientkám Centra. Touto činností pro druhé si udržuje pocit potřebnosti a sebevědomí.
  • žena se může angažovat rovněž v oblasti volno-časových aktivit, ať už jako účastník, případně pomocnice s organizací
 • Pracovní úvazek v Centru
  • v rámci Centra budou vytvořena 2 pracovní místa, která budou sloužit nezaměstnaným ženám cílové skupiny. Pracovní místo bude poskytováno ženě na zkrácený úvazek na dobu 6 měsíců. Za tuto dobu si žena upevní pracovní návyky, zvýší si své sebevědomí, zlepší svoji finanční situaci, protože bude dostávat plat, a v rámci práce si bude intenzívně hledat stálé pracovní uplatnění.
  • pracovní místo bude sestávat převážně z administrativní práce. Pravidelnou prací s PC, který je často nad finanční možnosti nezaměstnané závislé na podpoře, bude získávat a zlepšovat potřebnou počítačovou gramotnost. Zvládnutí textového editoru (Word), práce s programy Internet Explorer, Outlook Express, Excel apod. určitě ovlivní šanci ženy na uplatnění na pracovním trhu.
 • Centrum pro svou práci využívá externího psychologa - pro rady ženám, které jsou vážně ohroženy propadem do deprese, případně řeší další sociálně-psychické problémy související s jejich životní situací
 • V rámci Centra působí i extérní právní poradce, který poskytuje právní pomoc např. v případě, že nezaměstnaná čelí otevřené diskriminaci z důvodu příslušností k ženskému pohlaví a z důvodu věku.
 • Pomoc při vyhledávání a prosazování jiných možností pracovního úvazku. Mnohé ženy starší padesáti let by rády využily, např. ze zdravotních důvodů, možnost práce na částečný úvazek. Bohužel tuto variantu pracovního uplatnění podniky nabízejí jen zřídka. Legislativní opatření umožňující flexibilní nastavení pracovního úvazku jsou poměrně rozsáhle upravena Zákoníkem práce, ale nejsou v praxi příliš často využívána. Podle údajů sdružení Aperio má ČR v porovnání s dalšímu zeměmi velmi nízký podíl osob pracujících na zkrácený úvazek (8,3% žen, 2,3% mužů), často uplatňována není ani flexibilní pracovní doba a možnost práce s nepravidelnou či nerovnoměrnou pracovní dobou nejsou téměř známy. Výjimečně je v praxi využíváno možnosti sdílení pracovního místa. Variantu práce z domova uvádí 13 % zaměstnavatelů.

3) Zlepšení počítačové gramotnosti žen 50+

počítač Podle informace ministerstva informatiky z března 2005 má pouze 38% domácností u  nás k dispozici počítač. Můžeme se právem domnívat, že u  starších obyvatel bude toto procento ještě nižší. Nedostatek počítačové gramotnosti je často důvodem, proč starší osoby nemohou najít práci ve svém oboru nebo i cíleně hledají práci pouze tam, kde se PC gramotnost nevyžaduje, a tím si zužují své šance.
Další významnou činností Centra je umožnit ženám , které se dosud s  počítačem nesetkaly, zvládnout jeho základní obsluhu a pomoci těm, které tyto znalosti již mají, rozšířit jejich dovednosti.
Všechny pak budou moci počítač použít při aktivitách v souvislosti s  hledáním zaměstnání, právního poradenství, informací ohledně nezaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.
Přestože existují internetové kavárny a přístup na web je klientům umožněn většinou i v knihovnách, ženy cílové skupiny těchto služeb využijí jen výjimečně, protože počítač pro ně není takovou samozřejmostí, jako pro současnou mladou generaci. Většinou se k němu staví rozpačitě, bojí se něco zmáčknout, neví, jak reagovat, pokud počítač vypíše neočekávanou hlášku, mají strach, aby něco nezkazily apod. V Centru bude k dispozici těmto ženám stálá pracovnice, která jim ochotně poradí, několikrát trpělivě vysvětlí postup, takže se nebudou dostávat do situace, kdy mladší člověk něco bleskurychle namačká na klávesnici v domnění, že "to přece ovládá každý, je to naprosto jasné...". Otrlejší žena se možná jednou zeptá znovu, ale pak již ji většinou pocit trapnosti, že nezvládá to, co je pro mladé samozřejmostí, odradí natolik, že na výpočetní techniku nadlouho zanevře. A přitom většinou stačí jen málo ! Přiblížit počítačovou terminologii chápaní starších žen, trochu trpělivosti, povzbuzení...
Bez počítačové gramotnosti se starší generace ocitá čím dál více na vedlejší koleji, co se týče různorodých informací, ať už je to obyčejné vyhledání vlakového spojení, předpovědi počasí, zjištění úředních hodin, získání informací ze sociálního zabezpečení..., až po možnost požádat o  finanční podporu z fondů EU, což bez znalostí práce na PC nelze. Nehledě na to, že mnohé instituce zavádějí (a bude to čím dál výraznější) s klienty, při vyřizování jednotlivých záležitostí, styk přes internet.

© 2007-2019   Ženy50, z. s.      poslední aktualizace  22. 3. 2019